De divulgació

 • Literatura Infantil i Juvenil
  • “En Massagran, 100 anys després”
   Faristol (Barcelona), núm. 66, 2010, p.14-15 (Aquest article va obtenir el X Premi Aurora Díaz-Plaja d’Estudis sobre Literatura Infantil i Juvenil) http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/resdetall_articles.php?recordID=196 http://www.escriptors.cat/?q=premisaelc_diazplaja_valriu
  • “El premi Guillem Cifre de Colonya: un estímul a la creació, una invitació a la lectura”
   Lluc (Palma), núm. 853, 2006, p. 41-43. http://traces.uab.cat/record/69874?ln=es
  • “La narració oral: del text escrit a la paraula viva”
   La narrativa oral: rondalles i llegendes en l’imaginari col·lectiu contemporani, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, València 2006, p.33-37.
  •  “Literatura infantil i juvenil europea, literatura infantil i juvenil catalana, un joc de miralls?”
   Personatge a la vista! Llibres que fan lectors,Generalitat Catalunya – Departament de Cultura, Barcelona 2005, p.61-71.
  • “Què és el que ensenya sense parlar?”
  • “Ús i abús de la narrativa oral”
   El Temps (València), núm. 940, 2002, p. 78-80.
  • “Els gèneres literaris en la literatura infantil i juvenil”
   Faristol (Barcelona), núm. 41, 2001, p. 7-8.
  • “La influència dels clàssics universals en la literatura infantil i juvenil catalana”
   Quaderns divulgatius de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana  (Barcelona), núm. 18, 2001, p. 47-57. http://www.escriptors.cat/?q=publicacions_quadernsdivulgatius18_valriuc
  • “Itineraris de lectura: Gabriel Janer Manila”
   Institució de les Lletres Catalanes (Barcelona), 1999, p. 1-30.
  • “Itineraris de lectura: Miquel Rayó i Ferrer”
   Institució de les Lletres Catalanes (Barcelona), 1999, p. 1-30.
  • “La novel·la històrica en la literatura infantil i juvenil contemporània: una eina de recobrament nacional?”
   L’Arc (Palma), ICE de la UIB, núm. 8, 1999, p. 53-54. Versió en espanyol: “La novela histórica en la literatura juvenil catalana contemporánea: ¿un instrumento de recuperación nacional?” Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil: Historia Crítica de la Literatura Infantil e Ilustración Ibéricas, Editora Regional de Extremadura, 2000; pp. 199-200.
   http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/arcVolums/import/Arc_1999v8.pdf
  • “El mestratge de La Fontaine en la literatura infantil i juvenil catalana”
   Faristol (Barcelona), núm. 23, p. 5-9. http://traces.uab.cat/record/41775?ln=en
  • “Mestres i bibliotecaris, per què no pedalejar junts ver la lectura?”
   Infància (Barcelona), núm. 78, 1994, p. http://www2.rosasensat.org/revistes/in-fan-ci-a/numero/78
  • “De la varita mágica al rayo láser”
   CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) (Barcelona), núm. 50, 1993, p. 7-14. http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1008462
  • “Rondalla meravellosa i narració romàntica”
   Faristol (Barcelona), núm. 17, 1993, p. 16-21. http://traces.uab.cat/record/41244?ln=en
  • “La literatura infantil i juvenil a les Illes Balears”
   Serra d’Or (Barcelona), núm. 468, 1993, p. 46-49.
  • “La literatura infantil i juvenil a les Illes Balears des de 1975″
   Lluc (Palma), núm. 770, 1992, p.11-20. http://traces.uab.cat/record/27752?ln=es
 • Altres
  • “Endevinalles “blanques”, Endevinalles “verdes”. Un joc de complicitats en l’enigmística popular”
   Caramella 34, 2016 pp. 15-18.
  • “Models de dona i Rondalles Mallorquines. Una ampla proposta de diversitat”
   Dones a les Illes: treball, esplai i ensenyament, , Govern de les Illes Balears, Palma 1997, pp. 153-154
  • “Dona i temps d’oci a Mallorca”
   Dones a les Illes: treball, esplai i ensenyament, Govern de les Illes Balears, Palma 1997, p. 57-71.