‹ Torna a: Estudis Literaris

Les cançons populars del Diccionari Català Valencià Balear

Les cançons populars del Diccionari Català Valencià Balear

Palma: Editorial Moll – COFUC, 2007
ISBN 84-96430-93-6
El corpus de cançons populars que presentam ofereix la possibilitat de tenir a l’abast un material al qual fins ara era difícil accedir perquè apareixia dispers en el Diccionari Català Valencià Balear. D’aquesta manera, el lector interessat per la producció popular en pot gaudir, i l’investigador que en vulgui fer una anàlisi el té reunit i contrastat amb les cançons que apareixen al Cançoner popular de Mallorca (informació de la contraportada).