‹ Torna a: Estudis Literaris

Etnopoètica: Incidència, difusió i comunicació en el món contemporani

Etnopoètica: Incidència, difusió i comunicació en el món contemporani

L’Alguer: Arxiu de Tradicions de L’Alguer, 2010
ISBN 978-88-9678-29-6
L’objectiu és reflexionar sobre les possibilitats que les noves tecnologies obren als estudis de folklore en general i de literatura oral en particular i també donar notícia de diverses iniciatives encaminades a recollir, classificar, estudiar i difondre materials etnopoètics fent ús de la xarxa, un aspecte sobre el qual treballen molts dels membres del GEE des d’òptiques diverses. El lector hi trobarà treballs molt diversos: l’ambiciós projecte del Canpop, que des de la Universitat d’Alacant treballa en la recopilació del cançoner popular i en la seva possibilita t de consulta via on line, la base de dades que sistematitza els materials que s’han generat entorn de les rondalles mallorquines d’Antoni M. Alcover o la que ordena un extens corpus d’entrevistes realitzades a gent del Pla de Mallorca, així com els arxius informàtics que apleguen un gran
nombre de goigs de la Ribagorça (amb textos, fotografies, enregistraments i filmacions) o el que recull les llegendes de la comarca d’Osona. També es dóna notícia del projecte de recerca del corpus bibliogràfic de la Literatura Popular Catalana anomenat Bibliofolk –extensa línia d’investigació que aplega els esforços d’un gran nombre d’estudiosos en la investigació bibliogràfica del patrimoni oral català–, la reflexió sobre l’ajut de les eines informàtiques en el treball de camp de recollida de materials etnopoètics i les possibilitats de difusió d’iniciatives vinculades al patrimoni oral a través de la xarxa. Els temes estudiats, doncs, són molt variats encara que parteixen d’un eix comú, com també són diverses les procedències dels investigadors, els gèneres que s’hi analitzen –cançons, llegendes, goigs, històries de vida, etc.