‹ Torna a: Estudis Literaris

Història de la literatura infantil i juvenil catalana

Història de la literatura infantil i juvenil catalana

Barcelona: Pirene – La Galera (Deixeu-los llegir), 1998
ISBN 84-246-0411-3
“A partir del segle XIX podem parlar pròpiament d’una literatura adreçada als infants i joves, que es construeix bàsicament a partir de dues grans línies: la producció literària d’autor i la feta en base als materials de tradició popular.” Sense oblidar les referències anteriors a aquesta data, Caterina Valriu fa un recorregut per la història de la literatura infantil i juvenil catalana i l’occidental en general, les relaciona, n’estudia els corrents estètics comuns i els que en són específics, fruit de la nostra història particular.
En un moment en què el llibre i la literatura infantil i juvenil han adquirit als Països Catalans un nivell de normalitat pràcticament comparable al de la major part dels països del nostre entorn, es feia imprescindible una obra com la present, que permeti tenir una visió en perspectiva des de Ramon Llull fins als nostres dies (informació de la contraportada).