‹ Torna a: Estudis Literaris

Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans

Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans

(amb Joan Armangué)
L’Alguer: Arxiu de Tradicions de L’Alguer, 2009
ISBN 978-88-89978-86-3
El tema central del llibre és una reflexió sobre la insularitat entesa en un sentit ampli, tant des del punt de vista de la temàtica (illes reals o imaginàries; concretes o simbòliques), com dels autors (illencs o aïllats), en qualsevol gènere de literatura oral.
El lector hi trobarà treballs sobre la presència de l’oralitat i la tradició popular en obres de literatura medieval (el Tirant lo Blanc i La Faula) i en altres de literatura contemporània (l’obra de l’escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver), articles sobre els glosadors mallorquins i la seva capacitat d’improvisació, sobre les característiques
de les rondalles i llegendes presents a l’aplec d’Antoni M. Alcover i al d’Enric
Valor, l’anàlisi de materials orals recollits als territoris de la Franja i a les terres
del Carxe, la revisió del costumari folklòric de Valls, articles sobre la tasca de
folkloristes com Eduard Toda i Cels Gomis, també sobre el contingut folklòric
d’una revista en català publicada a Nova York al segle XIX i una anàlisi del tema
de l’illa en el folklore humorístic contemporani. Els temes estudiats –a partir d’un eix comú– són molt variats; també són diverses les procedències dels investigadors, els gèneres que s’hi analitzen –des dels més clàssics, com les llegendes, als més contemporanis, com l’acudit–;igualment hem de destacar l’aprofundiment d’alguns articles, la riquesa de matisos i reflexions d’altres, l’aportació de nous materials inèdits i el rigor expositiu de les col·laboracions. Tot plegat fa que aquest llibre esdevingui una obra de referència per a tots els interessats en l’estudi del folklore català i contribueixi a la consolidació d’una bibliografia especialitzada sobre la literatura de tradició oral.