‹ Torna a: Estudis Literaris

Influència de les rondalles en la literatura infantil i juvenil catalana actual

Influència de les rondalles en la literatura infantil i juvenil catalana actual

Palma: Editorial Moll, 1998
ISBN 84-273-0794-2
Aquest és un llibre per a tots aquells que som conscients de la importància que tenen les rondalles i la literatura infantil en la formació dels infants i dels joves. Amb l’arribada dels moderns mitjans de comunicació, les vetllades de rondalles al voltant del foc van quedar oblidades. En canvi, la literatura infantil i juvenil d’autor és un fenomen en augment; i aquests autors formats en la tradició popular, incorporen als seus relat molt dels elements de les antigues rondalles.
El present estudi és el resultat de la convergència de tres facetes de l’autora: les investigacions filològiques orientades cap a la literatura popular, l’activitat docent i la vivència del contacte oral, viu i directe amb contes i rondalles (Caterina Valriu és coneguda com “na Catalina Contacontes” per la seva afecció de contar-ne). El seu objectiu és veure de quina manera el món de les rondalles populars ha influït en els escriptors en llengua catalana que s’adrecen als joves lectors i determinar les principals característiques d’aquesta relació: com s’insereix l’herència de la tradició en la creació actual, quines idees vehicula i quins valors transmet (informació de la contraportada).