‹ Torna a: Estudis Literaris

El Rei En Jaume I. Un heroi històric, un heroi de llegenda

El Rei En Jaume I. Un heroi històric, un heroi de llegenda

Palma: Olañeta Editor / Consell de Mallorca, 2008 (2a edició il·lustrada en color i ampliada)
Pròleg de Gaspar Valero
ISBN 978-84-9716-553-2
El 1229 és una fita cabdal en la història de Mallorca. La victòria catalana sobre els sarraïns que senyorejaven les Balears des de feia 800 anys significà la incorporació de l’illa a la Corona Catalano-aragonesa i per extensió a la cultura occidental en general. Aquests fet històric ha quedat registrat en els annals de la història però també en la memòria del poble. Malgrat els afanys dels estudiosos i les investigacions exhaustives, encara que el patrimoni sigui ric en testimonis dels diversos reis de Mallorca, en la mentalitat popular tot el passat anterior a 1229 és un difús i remot “temps dels moros” i tots els reis de Mallorca es resumeixen i confonen en un el rei En Jaume I el Conqueridor. Ell és l’heroi fundacional i primigeni, el que alliberà l’illa dels sarraïns, el que marcà les roques amb la forta petjada del seu cavall fabulós, el que portà la fe cristiana i la imatge miraculosa de la Mare de Déu a la terra fins aleshores en mans dels musulmans. Per això, de tots els cicles llegendaris sobre personatges històrics que hi ha a l’illa, el del rei En Jaume és sens dubte el més vast, el més complex i el més divulgat. La constatació d’aquest fet motivà als autors la redacció del present llibre. És alhora una anàlisi acurada del patrimoni llegendari mallorquí sobre aquest monarca i una guia que –estructurada en cinc rutes complementàries una de l’altra- segueix les passes de Jaume I i la seva host, llur trajectòria històrica i llegendària per terres mallorquines, pels camins i els llocs que són -encara avui- memòria viva.
En motiu dels 800 anys del naixement de Jaume I, el Consell de Mallorca ha volgut impulsar l’edició d’aquesta obra, enriquida amb material documental i gràfic, que constitueix una aportació magnífica a la coneixença i la divulgació d’un dels personatges cabdals de la nostra història compartida, del seu entorn i del patrimoni cultural que ens ha llegat (informació sobrecoberta).