‹ Torna a: Llibres de creació i de recreació

Les collites del diable

Les collites del diable

Barcelona: La Galera (Col·lecció El Sac [Sac de diables]), 14; il·lustracions de Pep Montserrat, 1996
ISBN 84-246-4214-7
Existeix traducció en castellà (1996): Las cuitas del diablo, ISBN 84-246-4714-9
La versió recreada aquí per l’adaptadora, representa amb un llenguatge ric i ben arrelat a la terra i als seus conreus, l’enfrontament entre un pagès i un dimoni i la finor amb què el primer es treu de damunt el banyut més caparrut que mai hagi existit damunt la capa de la terra, anomenat dimoni (fragment de la informació inclosa en pàgines interiors).