‹ Torna a: Llibres de creació i de recreació

En Sethomes i en Setgeps

En Sethomes i en Setgeps

Barcelona: La Galera (Col·lecció El Sac [Sac de gegants]), 23; il·lustracions d’Arnal Ballester, 1997
ISBN 84-246-4223-6
Existeix traducció en castellà (1997): Septihombres i Septigibas, ISBN 84-246-4723-8
Vet aquí alguns dels trets més destacables d’aquesta rondalla, de la qual en va recollir una versió Joan Amades i una altra Jordi des Racó. En primer lloc, el fet que totes les enganyifes que el protagonista més menut engalta al seu contrincant són d’allò més corrents dins del cicle de les rondalles del gegant beneit (…/…). En segon lloc, cal posar de relleu el fet que el personatge menudoi sigui geperut (…/…) I en tercer lloc, uns mots per parlar de l’escenari de la rondalla, el bosc.Aquest és l’espai salvatge per excel3lència, per la qual cosa no ens ha d’estranyar que sigui tingut com un territori dominat per un ésser també salvatge, com ho són tots els gegants. Tanmateix, posseir una naturalesa ferotge no exclou que se sigui babau.