‹ Torna a: Llibres de creació i de recreació

La Regineta

La Regineta

Barcelona: La Galera (Col·lecció El Sac [Sac de polzets]), 6; il·lustracions de Joma, 1994
ISBN 84-246-406-6
Existeix traducció en castellà (1994): Reineta, ISBN ……
Existeix traducció en portuguès: Reineta, Notícias Editorial, Lisboa 1999, ISBN 972-46-1016-0
La versió que us oferim aquí d’aquesta rondalla popular catalana protagonitzada per una nena xica com una granoteta que encisa tothom amb el seu cant, conserva el mateix títol que li va donar Joan Amades, que diu haver-la escoltat l’any 1918 de Madrona Desplatx a Reus (…/…). Regineta és el nom d’una granoteta menuda que només surt quan plou. Veure reginetes pel camps era interpretat com un senyal de fertilitat… (fragment de la informació inclosa en pàgines interiors).