‹ Torna a: Llibres de creació i de recreació

Sa pota del rei

Sa pota del rei

Inca: Ajuntament d’Inca, il·lustracions d’Antoni Martorell Llinàs, 2003
Auca que explica la llegenda de la pota del rei, protagonitzada pel rei en JaumeI i situada a Inca, segons la qual el rei –en combatre els sarraïns- ho feia amb tanta força que deixà marcada a una roca del Serral dels Molins l’empremta d’una potada del seu cavall.